Juridisk advarsel

 

AK COSTABLANCA er svært klar over regelverket om beskyttelse av personopplysninger, informasjonen som samles inn nedenfor er ment å gi ytterligere og detaljert informasjon til interesserte parter om personvernpolitikken til AK COSTABLANCA som er tilpasset den generelle databeskyttelsen EU-forordning, angående beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse opplysningene (EU-forordning 2016/679 av 27. april 2016) og lov 34/2002 av 11. juli om tjenester til informasjonssamfunnet og elektronisk handel.

 

1.-Bruk av dette nettstedet:

Disse generelle vilkårene regulerer driften av nettsidetjenesten www.akcostablanca.com som AK COSTABLANCA gjør tilgjengelig for brukeren, hvis hovedmål er å informere om våre produkter og tjenester og om hvem vi er. Bruken av nettstedet tilskriver brukerens tilstand, og forutsetter full aksept fra brukeren av alle bruksvilkårene for nettstedet som er gjeldende i hvert øyeblikk brukeren får tilgang til det, derfor, hvis brukeren ikke er enig med noen av betingelsene som er etablert her, bør du ikke bruke denne nettsiden.

På samme måte forplikter brukeren seg til ikke å bruke nettstedet www.akcostablanca.com informasjonen som er publisert på det, for ulovlige formål eller effekter, i strid med innholdet i disse generelle vilkårene, skadelig for rettigheter eller interesser til tredjemann parter, eller som på noen måte kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nettsiden eller informasjonen som er gitt eller forhindre normal bruk eller glede av nettstedet for andre brukere.

Brukeren må avstå fra å innhente informasjon, meldinger, grafikk, tegninger, lyd- og/eller bildefiler, fotografier, programvare og generelt all form for materiale som er tilgjengelig gjennom nettsiden eller tjenestene, ved bruk av andre midler enn de som er laget. tilgjengelig for deg, eller generelt de som brukes regelmessig på Internett.

Tilgang til nettsiden for mindreårige er ikke tillatt, den juridiske representanten for samme er ansvarlig for handlingene og konsekvensene som deres tilgang til nettsiden medfører, uten å ha noe ansvar AK COSTABLANCA.

2.-Rett til å endre nettstedet, rett til å begrense tilgangen til nettstedet og rett til å suspendere driften av nettstedet.

AK COSTABLANCA forbeholder seg retten til å endre når som helst, uten forvarsel, presentasjonen eller konfigurasjonen av nettstedet, samt informasjonen, tjenestene, disse vilkårene for bruk av nettstedet, samt andre generelle eller spesielle forhold, instruksjoner eller merknader som følger av søknaden. Nevnte modifikasjoner vil være å forbedre brukertjenester, i henhold til markedstrender. På samme måte forbeholder AK COSTABLANCA seg retten til å suspendere, avbryte eller stoppe driften av nettstedet, eller begrense tilgangen, delvis eller fullstendig, individuelt eller samlet, midlertidig eller permanent, når som helst.

3.-Tilgang og bruk av nettstedet er gratis.

Tilbudet av nettsidetjenesten av brukeren er gratis og krever ikke forutgående abonnement eller registrering. I alle fall er registrering kun nødvendig når brukeren ønsker å kontakte oss, gjennom skjemaet som er gitt for dette formålet eller e-postlenken.

4.-Linker.

Nettstedet kan ved anledninger gjøre tilgjengelig for brukeren tekniske lenkeenheter (lenker, bannere eller knapper), kataloger og søkeverktøy som lar brukere få tilgang til nettsider som tilhører og/eller administreres av tredjeparter. AK COSTABLANCA tilbyr eller markedsfører ikke, i seg selv eller gjennom tredjeparter, tjenestene som er tilgjengelige på de tilknyttede nettstedene, og de kontrollerer, utøver overvåking eller godkjenner heller ikke produktene, tjenestene, innholdet, informasjonen, dataene, filene og andre typer materiale på de tilknyttede nettstedene. Følgelig fraskriver AK COSTABLANCA seg ethvert ansvar angående informasjonen som finnes utenfor denne nettsiden og ikke administreres av www.akcostablanca.com

Brukeren som ønsker å etablere en lenke, eller utføre en handling på eller i forhold til nettstedet, krever forhåndsgodkjenning fra www.akcostablanca.com Enhver annen bruk, overføring til tredjeparter, kommunikasjon, avsløring av innholdet, fullstendig eller delvis, offentlig eller privat, er forbudt; AK COSTABLANCA forbeholder seg retten til å utøve de tilsvarende sivile og strafferettslige handlingene for å kreve overholdelse av denne klausulen og kreve erstatning.

5.- Immaterielle og industrielle rettigheter.

Brukeren erkjenner og aksepterer at alle industrielle og immaterielle rettigheter over innholdet og/eller andre elementer som er satt inn på nettstedet (inkludert, uten begrensning, varemerker, logoer, handelsnavn, tekster, bilder, grafikk, design, lyder, databaser, programvare, flytskjemaer, presentasjon, «look-and-feel», lyd og video), tilhører AK COSTABLANCA og/eller tredjeparter. Derfor kan de ikke reproduseres helt eller delvis, distribueres eller offentlig kommuniseres på noen måte, eller modifiseres eller lagres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra AK COSTABLANCA. I intet tilfelle innebærer tilgang til nettstedet noen form for fraskrivelse, overføring , lisens eller fullstendig eller delvis overdragelse av nevnte rettigheter, med mindre annet er uttrykkelig fastslått.

6.- Utelukkelse av garantier og ansvar.

6.1.- Drift av nettsiden. AK COSTABLANCA garanterer ikke tilgjengeligheten og kontinuiteten i driften av nettstedet og vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå fra (1) mangel på tilgjengelighet eller tilgjengelighet til nettstedet eller de andre nettstedene som det er koblet. har etablert en kobling; (2) avbrudd i driften av nettstedet eller datamaskinfeil, telefonhavari, frakoblinger, forsinkelser eller blokkeringer forårsaket av mangler eller overbelastning i telefonlinjene, i Internett-systemet eller i andre elektroniske systemer produsert i løpet av driften; (3) nettstedets manglende egnethet for brukernes spesifikke behov og (4) andre skader som kan være forårsaket av tredjeparter gjennom uautorisert interferens utenfor AK COSTABLANCA kontroll garanterer ikke fravær av virus eller andre elementer på nettstedet introdusert av tredjeparter som kan forårsake endringer i de fysiske eller logiske systemene til brukerne eller i de elektroniske dokumentene og filene som er lagret i deres systemer, og vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle skader av noen art som de kan være avledet fra tilstedeværelsen av virus eller andre elementer som kan forårsake endringer i de fysiske eller logiske systemene, elektroniske dokumenter eller filer til brukerne. AK COSTABLANCA vedtar ulike beskyttelsestiltak for å beskytte nettstedet og innholdet mot dataangrep fra tredjeparter. AK COSTABLANCA garanterer imidlertid ikke at uautoriserte tredjeparter ikke kan ha tilgang til den typen bruk av nettstedet gjort av brukeren eller betingelsene, egenskapene og omstendighetene som denne bruken er gjort under. Følgelig vil ikke AK COSTABLANCA i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå fra slik uautorisert tilgang.

6.2 Ved å bruke nettstedet.

AK COSTABLANCA vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for bruken som brukere og/eller tredjeparter kan gjøre av nettstedet, og heller ikke for eventuelle skader som kan oppstå som følge av det.

6.3 For innholdet.

Innholdet er den eneste eiendommen til AK COSTABLANCA og leveres av det i god tro og med de beste profesjonelle kvalitetsstandarder. Dette, men AK COSTABLANCA utelukker enhver form for ansvar for skader av noe slag som kan skyldes mangel på sannhet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller aktualitet av innholdet på nettstedet www.akcostablanca.com.

7. Delvis ugyldighet.

Erklæringen av noen av disse generelle betingelsene som ugyldige, ugyldige eller ineffektive vil ikke påvirke gyldigheten eller effektiviteten til resten, som vil fortsette å være bindende mellom partene. Fraskrivelsen av noen av partene til å kreve til enhver tid oppfyllelse av noen av betingelsene som er angitt her, vil ikke innebære en generell fraskrivelse av overholdelse av andre vilkår eller betingelser, og det vil heller ikke skape en ervervet rettighet for den andre parten.

8.- Gjeldende lov og jurisdiksjon.

Tilbudet av nettstedets tjeneste og disse vilkårene for bruk av nettstedet er underlagt spansk lov. For ethvert avvik i utførelsen, tolkningen, overholdelse av disse vilkårene eller i forholdet mellom brukeren og AK COSTABLANCA, underkaster begge parter seg uttrykkelig fra enhver annen jurisdiksjon som kan tilsvare, underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen og kompetansen til domstolene og domstolene. av Alicante.